GRP (Gross Rating Point)

grp

Een Gross Rating Point (GRP) is een eenheid die wordt gebruikt om het bereik van een reclamecampagne uit te drukken. 1 GRP = 1% bereik in doelgroep, bijvoorbeeld 1% kijkdichtheid. Alle gross rating points samen geven een indicatie van de verdeling tussen het totale bereik van de doelgroep en het gemiddeld aantal contacten waarmee de doelgroep is bereikt.

GRP’s worden berekend door het percentage bereik te vermenigvuldigen met de gemiddelde contactfrequentie (dus bereik maal aantal herhalingen).

GRP = bereik (%) x gemiddelde contactfrequentie

100 GRP’s = 100% van doelgroep 1 keer bereikt of 1% van de doelgroep is 100 keer bereikt of iedere andere mogelijke combinatie (20% x 5, 25% x 4, 5% x 20 etc. etc.).

Zo bereken je het aantal GRP’s:
Je zet een medium in met een bereik van 60%, je toont de advertentie 4x. Aantal GRP’s = 60% x 4 = 240 GRP’s

Zo schat je het bereik en aantal contacten in van GRP’s:
Je hebt 210 GRP’s ingekocht voor 175 euro per GRP; totale kosten 36.750 euro.
Wanneer je de inzet verdeelt over meerdere kanalen krijg je een hoger aandeel bereik, met een lagere frequentie. De verdeling is dan bijvoorbeeld 70% bereik x 3 contacten = 210 GRP’s. Maar diezelfde 210 GRP’s kun je ook in een minder brede selectie van titels of kanalen inzetten; dan wordt het totale bereik lager en de gemiddelde contactfrequentie hoger. De verdeling is dan bijvoorbeeld 30% bereik x 7 contacten = 210 GRP’s.

Vaak wordt een inschatting gemaakt van één van de twee eenheden (% bereik of frequentie) en wordt de ander uitgerekend.

  • X icon
  • Linkedin icon
  • Email icon