Agile marketing

agile marketing

Een tactische marketingaanpak waarbij marketingteams nauw samenwerken om in korte tijd projecten op te zetten, af te ronden, te evalueren en eventueel nog aan te passen.

Agile marketingteams stellen zich flexibel (agile) op zodat ze bij het opzetten van projecten, en tijdens het werken eraan, snel kunnen inspelen op veranderende omstandigheden.

Het agile marketingproces kent 4 fases. De sprintplanning, de sprint, de evaluatie van de oplossing en de evaluatie van het werkproces.

In de sprintplanning wordt het probleem dat opgelost moet worden geïdentificeerd en een oplossing bedacht. Tijdens de sprint werken marketeers intensief samen om de oplossing in een korte periode, 2 tot 6 weken, op te leveren. Bij de evaluatie wordt bekeken of de oplossing werkt en of er mee wordt verdergegaan. In dat geval worden er gaandeweg kleine verbeteringen gemaakt (itereren). Uiteindelijk rest dan nog de evaluatie van het werkproces. Hoe is het proces verlopen, wat ging er goed en wat kon beter.

Het is bij agile marketing geen probleem wanneer een geleverde oplossing niet succesvol blijkt. Zolang je er iets van leert, kan de ervaring gebruikt worden om in de toekomst succesvollere projecten op te zetten.

Een belangrijk onderdeel van agile marketing zijn de zogenaamde stand up meetings: korte dagelijkse teammeetings, niet langer dan 15 minuten, waarin ieder teamlid kort samenvat wat hij de dag daarvoor heeft gedaan, wat hij vandaag gaat doen, en waar hij eventueel tegenaan is gelopen. Blokkades worden direct besproken en direct opgepakt door het team.

Om de voortgang goed te kunnen volgen wordt gebruikgemaakt van een centraal prikbord. Alle stappen in het proces en de algehele voortgang van het project zijn hierop duidelijk zichtbaar voor het team.

Teamwork en flexibiliteit zijn key in agile marketing. Niemand is alleen eindverantwoordelijk. De combinatie bepaalt de prestatie. Daarnaast wordt grote waarde gehecht aan eenvoud en goed design.

De agile marketingaanpak past in een tijd waarin veranderingen zo snel gaan dat optimale samenwerking en flexibiliteit van teams is vereist om deze veranderingen het hoofd te bieden en competitief te blijven.


  • X icon
  • Linkedin icon
  • Email icon
Eerst Zien Dan Geloven
IPM